Alternative Text
Partner, advokat (L) Bodil Hedeager Ravn

Fremtidsfuldmagt? Hvad er nu det?

1. september 2017 træder en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Læs med og bliv klogere på hvordan fremtidsfuldmagterne adskiller sig fra værgemål og generalfuldmagter.

Du har allerede nu mulighed for at oprette en generalfuldmagt eller få udpeget en værge, men fra 1. september får du en ny mulighed, for der træder lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

Værgemål tager tid

Hvis du bliver dement eller kommer ud for en ulykke eller lignende, som gør, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne økonomiske interesser, er det i dag muligt at få udpeget en værge via Statsforvaltningen.

Hvis du har en ægtefælle, vil vedkommende ofte kunne træffe hovedparten af de beslutninger, der opstår i dagligdagen uden større problemer, så selvom du kommer på plejehjem, vil der sjældent blive udpeget en værge.

- Problemet opstår, hvis din ægtefælle ikke ønsker at blive i jeres fælles hus – måske fordi det er blevet for stort og krævende til en person – og derfor sætter boligen til salg. Mange finder først ud af, at de ikke kan underskrive papirerne alene, når køberen er dukket op, siger advokat Bodil H. Ravn og fortsætter

- Der vil herefter blive igangsat en proces i forhold til værgemål, men det kan sagtens tage 6 måneder at få en afklaring på dette. I mellemtiden kan handlen ikke afsluttes, så man risikerer, at køber kigger sig om efter noget andet.

Lov om fremtidsfuldmagten blev vedtaget

For at undgå problemstillinger som for eksempel den førnævnte, blev der i maj 2016 vedtaget en ny lov om fremtidsfuldmagter. Loven træder i kraft 1. september 2017, og det betyder, at du herefter kan oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, hvor du udpeger en eller flere personer, der skal varetage dine interesser inden for det område, du har bestemt, og på den måde du har bestemt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft den dag, du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, hvilket adskiller sig fra en almindelig fuldmagt/generalfuldmagt , som træder i kraft med det samme. Ikrafttrædelse af fremtidsfuldmagten kræver, at der udarbejdes en lægeerklæring, hvor der står, at du ikke længere selv kan træffe beslutninger. Herefter bliver fuldmagten tinglyst, så alle har adgang til at se den, herunder hvem der er fuldmægtig, og om der er begrænsninger i fuldmagten.

- Hos Penta Advokater tror vi på, at fremtidsfuldmagten bliver et rigtigt godt alternativ til værgemål og generalfuldmagter, da man med en fremtidsfuldmagt i højere grad får indflydelse på, hvordan tingene skal foregå og hvem der skal træffe beslutninger på ens vegne, når man ikke længere selv kan, runder Bodil H. Ravn af.